Untitled Document
   
ลำดับ หัวข้อข่าว สาขาวิชา วันที่
1 แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั่วไป 2016-01-25
2 กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาปีการศึกษา2558 ทั่วไป 2015-07-12
3 ประกาศรายชื่อนำเสนอโครงงานสหกิจรอบ 2 ทั่วไป 2013-10-12
4 สัมมนาโลจิสติกส์ประเทศไทยในทศวรรษหน้า;AEC Conectivity in Logistics and Supply Chain Perspective สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน 2013-06-11
5 กำหนดการอบรมสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ทั่วไป 2013-04-23
6 หนังสือยิยยอมสำหรับเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษา ทั่วไป 2012-11-08
7 แบบฟอร์มการเขียนรายงานสหกิจ ทั่วไป 2011-09-01
8 ประกาศสอบการนำเสนอสหกิจศึกษา ทั่วไป 2011-08-25
9 แนวทางปฎิบัติที่ดีในการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมยางน้ำข้น สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน 2011-08-18
10 กรณีศึกษาการแข่งขัน Green Logistics 2011 สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน 2011-08-18
11 การแข่งขันGreen Logistics contestประจำปี 2011 สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน 2011-08-09
12 เอกสารใบสมัคร การแข่งขัน green Logistics contest สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน 2011-08-09
13 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน 2011-05-31
14 ประกวดเขียนแผนธุรกิจสุดคูลและเมนูสร้างสรรค์ ของเนส กาแฟ สาขาการตลาด 2011-05-26
15 ประกาศการสอบสัมภาษณ์โครงการสหกิจศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 ทั่วไป 2011-03-03
16 ประกาศคะแนนสอบข้อเขียนโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2554 ทั่วไป 2011-02-26
17 สอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษาปีการศึกษา 2554 ทั่วไป 2011-02-26
18 โครงการ Leadership Development Program เข้าค่ายผู้นำ กับ CP ทั่วไป 2011-01-04
19 เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา สาขาการจัดการ 2010-11-06
20 รับสมัครเข้า อบรม โครงการ V -Leader ผู้นำ จิตอาสา ทั่วไป 2010-11-05
21 ประกาศคะแนนการนำเสนอ ทั่วไป 2010-10-16
22 กำหนดการส่งรุปเล่มสหกิจศึกษา ทั่วไป 2010-10-06
23 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอโครงงานสหกิจใหม่ ทั่วไป 2010-10-06
24 คะแนนการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ทั่วไป 2010-10-06
25 คะแนนการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ทั่วไป 2010-10-06
26 ข้อควรปฏิบัติในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ทั่วไป 2010-09-20
27 ประกาศรายชื่อการนำเสนอโครงงานสหกิจปี2553 ทั่วไป 2010-09-20
28 รับสมัคร โครงการ ห้าวัน ค้นหาฝัน สร้างสรรค์ประสบการณ์ สู่เส้นทางวิชาชีพ HROD สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2010-09-20
29 ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 2010-09-09
30 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงาน บริษัท เอก คอนโด มิเนียม ชลบุรี ทั่วไป 2010-09-03
31 รับสมัครงาน อาจารย์ระดับ ป.ตรี โรงเรียนชลพินิจ ทั่วไป 2010-09-03
32 รายชื่อนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ทั่วไป 2010-08-27
33 ปัจฉิมนิเทศภาคกาคการเรียนที่ 1/2553 ทั่วไป 2010-08-27
34 กรณีศึกษา Green Logistics ปี 2552 สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน 2010-07-24
35 เอกสารKTB Tonkla สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2010-07-10
36 หลักสูตร ฝึกอบรมที่น่าสนใจ (กรมส่งเสริมธุรกิจการค้า) ทั่วไป 2010-07-08
37 ประกวด แผนโลจิสติกส์กับ DHL ทั่วไป 2010-07-01
38 ประกวด แผนการตลาด MK Young ทั่วไป 2010-07-01
       
คณะบริหารธุรกิจ
+ ข่าวภายในคณะ
+ ภาพกิจกรรม
   
 


 
Untitled Document
 
Faculty of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น3 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9, ต่อ 3208, 3209, 3230 โทรสาร 0-3874-3700 e-mail: business@east.spu.ac.th